Firma HERBAR Sp. z o. o realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: Oś 3, KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie: Działanie 3.7, Wzrost konkurencyjności MŚP

Numer i tytuł projektu:RPLU.03.07.00-06-0302/16,

"Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez modernizację istniejącego zakładu produkcyjnego"

Cel projektu: Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa HERBAR Sp. zo.o.

dzięki wprowadzeniu innowacji procesowej w postaci wspomaganej ciekłym azotem sterylizacji parowej produktów zielarskich.

Wartość projektu:3 788 983,65 PLN

Dofinansowanie projektu: 1 920 197,79 PLN

Herbar Sp. z o.o.

ul. Piękna 24/26A lok.1

00-549 Warszawa

NIP 7010277675;  REGON 142711449

Oddział Milejów

ul. Partyzancka 11

21-020 Milejów

tel. 081 75 72 314

info@herbar.pl