HERBAR Sp. z o.o.

realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: Oś 3, KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW,

Działanie: Działanie 3.7, Wzrost konkurencyjności MŚP

Numer i tytuł projektu: RPLU.03.07.00-06-0302/16

"Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez modernizację istniejącego zakładu produkcyjnego"

Cel projektu: Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa HERBAR Sp. z o.o. dzięki wprowadzeniu innowacji procesowej w postaci wspomaganej ciekłym azotem separacji ciśnieniowej z dezynfekcją promiennikową IR produktów zielarskich.

Wartość projektu: 3 788 983,65 PLN
Dofinansowanie projektu: 1 920 197,79 PLN